QUÀ TẶNG TRI ÂN

 

Kính chào quý bằng hữu,

Quay lại Thiên Long Bát Bộ, quý bằng hữu sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng vô cùng hữu ích tại phiên bản Thiên Ngoại Giang Hồ.

  • Bắt đầu: ngày 17/04/2013

  • Kết thúc: ngày 30/04/2013

  • Bằng hữu vui lòng đăng nhập VÀO ĐÂY để nhận code.

  • Sự kiện áp dụng cho tất cả các tài khoản khởi tạo trước ngày 01/01/2013 và không đăng nhập vào game TLBB từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 09/04/2013.

  • Sự kiện không áp dụng cho người chơi ở máy chủ mới.

  • Sau khi nhân vật đạt đủ điều kiện nhận quà, người chơi có thể đăng nhập vào website tham gia sự kiện để kích hoạt quà tặng.

  • Sau khi kích hoạt thành công, người chơi chỉ cần vào game tìm đến NPC Củng Thái Vân ở Đại Lý [170,123] để nhận quà.

  • Hạn kích hoạt nhận quà ingame: trong vòng 2 ngày tính từ lúc người chơi xác nhận trên website sự kiện.

Điều kiện nhân vật
Tên Code quà tặng
Level 10 đến 70
Tân Lão Hữu
Level 71 đến 80 Lão Hữu Sơ Cấp
Level 81 đến 90 Lão Hữu Trung Cấp
Level 91 đến 100
Lão Hữu Cao Cấp
Level 101 trở lên
Lão Hữu Siêu Cấp

   • Code Tân Lão Hữu: (Kích hoạt tại NPC Củng Thái Vân ở Đại Lý, cần 23 ô trên tay nải)

STT
Vật phẩm trong code Hình ảnh
1

1 Bát Quái Kim Đan Chấn

(cố định)

2


1 Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 4

(cố định)

3
5 Tân Mãng Thần Phù cấp 4
4
1 Ám khí Mai Hoa Tiêu

(cố định)
5
5 Hàn Băng Tinh Tiết

(cố định)
6
1 võ hồn Lưu Ly Diễm

(cố định)
7
1 võ hồn Ngự Dao Bàn

(cố định)
8

5 Tài Phú Kim Tệ

(cố định)

9

3 Phiếu 1000 KNB

(cố định)

 

 

   • Code Lão Hữu Sơ Cấp: (Kích hoạt tại NPC Củng Thái Vân ở Đại Lý, cần 18 ô trên tay nải)

STT
Vật phẩm trong code Hình ảnh
1
1 Câu Hồn Linh
2


1 Dẫn Phượng Kiên

3
1 Dẫn Phượng Uyển
4
1 Lục Nghệ Yêu Hoàn
5
1 Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 4

(cố định)
6
5 Tân Mãng Thần Phù cấp 4
7

5 Tài Phú Kim Tệ

(cố định)

8

3 Phiếu 1000 KNB

(cố định)

 

 

   • Code Lão Hữu Trung Cấp: (Kích hoạt tại NPC Củng Thái Vân ở Đại Lý, cần 21 ô trên tay nải)

STT
Vật phẩm trong code Hình ảnh
1
1 Liệt Nhật
2


1 Mộc Thủy Thiên Kiên

3
1 Mộc Thủy Thiên Uyển
4
1 Thôi Tuyết
5
1 Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 5

(cố định)
6
5 Tân Mãng Thần Phù cấp 5
7

5 Tài Phú Kim Tệ

(cố định)

8

3 Phiếu 1000 KNB

(cố định)


 

   • Code Lão Hữu Cao Cấp: (Kích hoạt tại NPC Củng Thái Vân ở Đại Lý, cần 21 ô trên tay nải)

STT
Vật phẩm trong code Hình ảnh
1
1 Điệp Luyến
2


1 Huyễn Thế Ma Kiên

3
1 Huyễn Thế Ma Uyển
4
1 Bộ Nguyệt
5
1 Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 6

(cố định)
6
5 Tân Mãng Thần Phù cấp 6
7

5 Tài Phú Kim Tệ

(cố định)

8

3 Phiếu 1000 KNB

(cố định)

 

   • Code Lão Hữu Siêu Cấp: (Kích hoạt tại NPC Củng Thái Vân ở Đại Lý, cần 29 ô trên tay nải)

STT
Vật phẩm trong code Hình ảnh
1
5 Bí Ngân cấp 5

2
5 Vải Bông cấp 5

3
5 Công Lực Đan
4

1 Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 7

(cố định)

5
5 Tân Mãng Thần Phù cấp 7
6

5 Tài Phú Kim Tệ

(cố định)

7


3 Phiếu 1000 KNB

(cố định)

 

Tổng hợp tất cả CODE quà hấp dẫn trong TLBB3, bằng hữu có thể xem TẠI ĐÂY.

Chúc quý bằng hữu vui vẻ!