Tin chi tiết

Vị trí phân bố khoáng sản từ cấp 1 đến 10

Vị trí phân bố khoáng sản từ cấp 1 đến 10
Khoáng sản trong Thiên Long Bát Bộ rất phong phú và đa dạng, chúng được phân bố rải khắp các khu vực khác nhau nên đôi khi gây ra những khó khăn cho các bạn game thủ đang muốn tìm nguyên liệu phù hợp để chế tạo trang bị cho mình.
 
Bảng thông tin chi tiết về vị trí phân bố khoáng sản dưới đây sẽ giúp các bạn đỡ vất vả hơn trong việc xác định được nơi mình cần đến để khai thác khoáng sản phù hợp với mục đích của mỗi người.
 
Khu Vực
Khoáng Sản
Cấp 1
Vô Lượng sơn-Kiếm Các
Kính Hồ-Đôn Hoàng
Thái Hồ-Tây Hồ-Tung Sơn
 
 
 
 
 
Đồng
Huy Đồng
Lưu Đồng
Bạch Diên
Lam Đồng
Cấp 2
Nhĩ Hải
 
 
 
 
 
Thiết
Hoàng Thiết
Hạt Thiết
Lăng Thiết
Đoàn Thiết
Cấp 3
Nhĩ Hải-Nhạn Nam
 
 
 
 
 
Ngân
Thạch Cao Thạch
Điển Ngân
Hắc Ngân
Bạch Tân
Cấp 4
Long Tuyền-Nhạn Nam
 
 
 
 
 
Hàn Thiết
Trọng Tinh Thạch
Vân Mẫu Thạch
Thạch Anh Thạch
Đĩnh Thạch
Cấp 5
Long Tuyền-Thương Sơn
 
 
 
 
 
Kim
Phất Thạch
Hoạt Thạch
Trường Thạch
Phương Giải Thạch
Cấp 6
Thương Sơn-Nhạn Bắc
 
 
 
 
 
Huyền Thiết
Phương Ngọc Thạch
Diệp Lạp Thạch
Hài Bảo Thạch
Thấu Huy Thạch
Cấp 7
Võ Di-Nhạn Bắc
 
 
 
 
 
Thủy Tinh
Băng Châu Thạch
Phương Trụ Thạch
Y Lợi Thạch
Chất Thạch
Cấp 8
Thạch Lâm-Võ Di
 
 
 
 
 
Phỉ Thúy
Bành Nhuận Thạch
Lụy Thác Thạch
Mang Tiêu Thạch
Huy Lục Thạch
Cấp 9
Thạch Lâm-Thảo Nguyên
 
 
 
 
 
Chấn Vũ
An Sơn Thạch
Độc Trọng Thạch
Cảm Lãm Thạch
Lam Thạch
Cấp 10
Thảo Nguyên-Mai Lĩnh
Ngân Ngai Tuyết Nguyên
 
 
 
 
 
Huyết Long
Hà Thạch
Bạch Ác Thạch
Phù Thạch
Giác Thiểm

 

Nguồn thienlonghoi.gate.vn

 
Bổn môn tổng quản kính bút.