Tin chi tiết

Bảng thống kê các vật phẩm thực hiện nhiệm vụ môn phái

Bảng thống kê các vật phẩm thực hiện nhiệm vụ môn phái

Kính chào quí võ lâm bằng hữu,

Nhằm giúp quí bằng hữu có thể tiện lợi hơn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ môn phái, vị bằng hữu XìCơ đã thống kê một số sản phẩm của kĩ năng sống thường được yêu cầu khi làm nhiệm vụ môn phái, với bản thống kê này, các bằng hữu sẽ dễ dàng tra cứu ra sản phẩm cần tìm thuộc nghề gì.

Yêu cầu về sản phẩm chế dược môn phái:

Thiên Long: Trung ( chế cổ )

Nga My: Phù ( chế phù )

Thiếu Lâm: Xá Lợi ( khai quang )

Minh Giáo: Hỏa ( thánh hỏa thuật )

Tinh Túc: Chú ( chế độc )

Cái Bang: Tửu ( nấu rượu )

Tiêu Dao: Tiệp ( kì môn độn giáp )

Võ Đang: Đan ( luyện đan )

Thiên Sơn: Tinh ( thái băng thuật )

Để biết sản phẩm của phái nào, các bằng hữu có thể tra theo chữ cuối trong sản phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu. Ví dụ như: Nhiệm vụ yêu cầu Linh Xảo Hỏa, chữ cuối là Hỏa thì sản phẩm ấy thuộc kỹ năng chế dược Thánh hỏa thuật  của Minh Giáo phái.Yêu cầu về sản phẩm Nấu ăn: Các nhiệm vụ chủ yếu yêu cầu sản phẩm từ kĩ năng Nấu ăn sơ cấp và trung cấp

Kĩ năng sơ cấp:

Đẳng cấp 1:

Lục Đậu Cao

Mễ Chỉ Bính

Dầu Tiền

Hoa Sinh Thang Viên

Nhất Phẩm Chúc

Hồng Đậu Phạn

Tửu Chưng Kê

Toan Lạp Ngư Phiến

Bánh Ngư Hương Gia

Tứ Hỷ Hoàn Tử

Sinh Thái Nhục Tùng

Đẳng cấp 2:

Chi Ma Bính

Khảo Ngọc Mễ

Cô Thương Nhục

Tương Ngưu Nhục

Đẳng cấp 3:

Dầu Diện Cân

Khiêu Hóa Kê

Tạc Hoàng Hoa Ngư

Dương Xuân Diện

Nam Qua Hàm Phạn

Mộc Nhĩ Trư Nhu Phiến


Kĩ năng trung cấp:

Đẳng cấp 4:

Từ Ba

Quan Thang Bao

Hồng Tiêu Giáp Ngư

Tam Tiên Quyển

Diệp Nhị Ba

Hạnh Nhân Tô

Đồng Tử Cao

Kiêu Chấp Ngư Phiến

Bánh Khoai

Hồng Muộn Hùng Trảo

Tử Thái Thang

Đẳng cấp 5:

Mã Nghĩa Thượng Thụ

Nhu Mễ Cao

Lạp Tiêu Hương Loa

Thanh Minh Ba

Đẳng cấp 6:

Ba Tiêu Hàm Phạn

Bát Trân Thuẫn Kê Thang

Hương Cô Thái Bao

Phấn Chưng Áp Nhục

Các sản phẩm ở đẳng cấp nào phải tương ứng với kĩ năng nấu ăn cấp đó hoặc cao hơn mới chế ra được và đẳng cấp kĩ năng càng gần với đẳng cấp vật phẩm thì càng dễ chế ra.

Ví dụ:
Nhu Mễ Cao là sản phẩm chính của cấp 5 thì phải dùng kỹ năng nấu ăn cấp 5 hoặc 6 mới chế được. Và người có kĩ năng nấu ăn cấp 5 sẽ có tỉ lê ra Nhu Mễ Cao được nhiều hơn người cấp 6.Các bằng hữu có thể tham khảo thêm về kỹ năng nấu ăn để có thể nấu ra những sản phẩm trên đã được giới thiệu ở đây:

http://tl.gate.vn/TinCongDong/2008/08/C8DA3F4/Yêu cầu về sản phẩm chế dược:
Tương tự với nấu ăn, Q môn phái thường chỉ đòi hỏi sản phẩm từ chế dược sơ cấp hoặc trung cấp

Kĩ năng sơ cấp:

Đẳng cấp 1:

Âm Nguyệt Tán

Băng Linh Tán

Thiên Nhãn Đan

Bá Vương Hoàn

Bách Mạch Tán

Hành Huyết Tán

Đẳng cấp 2:

Bách Hoa Hoàn

Hoạt Huyết Tán

Đẳng cấp 3:

Thanh Tâm Tán

Kim Sang Dược

Các Nhiệm vụ chủ yếu yêu cầu các sản phẩm phụ như: Âm Nguyệt Tán, Băng Linh Tán, Thiên Nhãn Đan, Bá Vương Hoàn
Kĩ năng trung cấp:

Đẳng cấp 4:

Thiên Hương Cao

Long Nha Tán

Khinh Thân Tán

Hạc Vũ Đan

Lưu Vân Cao

Lộc Nhung Đan

Đẳng cấp 5:

Hồi Tâm Đan

Đẳng cấp 6:

Thần Định Hoàn

Các Nhiệm vụ chủ yếu yêu cầu các sản phẩm phụ: Thiên Hương Cao, Long Nha Tán, Khinh Thân Tán, Hạc Vũ ĐanCác bằng hữu cũng có thể tham khảo thêm về kĩ năng chế dược đã được giới thiệu ở đây:


Chúc các bằng hữu thành công!


Trên đây là một số kinh nghiệm từ bằng hữu XìCơ (Phục Hổ Quyền) - Cộng tác viên trang chủ Thiên Long Bát Bộ

Bổn môn tổng quản kính bút!