Tin chi tiết

Kỹ năng toàn thư Thiên Sơn phái

Kỹ năng toàn thư Thiên Sơn phái

 

Kính chào quí võ lâm bằng hữu,
 
Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Thiên Sơn phái, vị bằng hữu Ken đã dùng những kinh nghiệm của mình lược dịch tất cả các kỹ năng chiêu thức về môn phái này để chia sẻ cùng cộng đồng game thủ. (Lưu ý: tất cả các kỹ năng trong bài viết đều ở tâm pháp 80 và được dịch sát với bản kỹ năng gốc).
 
-------------------------------
 
Thiên Sơn là phái ngoại công, chuyên đánh thuộc tính Băng.

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:

Định Thân: không thể di chuyển, nhưng vẫn sử dụng được kỹ năng.

Phong Huyệt: không thể di chuyển, không thể sử dụng kỹ năng.

Cương Ngạnh (đông cứng): làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu.
 

Trạng thái có thể hóa giải: Thất Minh.


Linh Thứu Công - Thiên Sơn Bí Kíp Đệ Nhất Quyển

Nhạn Nam Phi: kỹ năng công kích cơ bản của Thiên Sơn phái, phạm vi tấn công 2m,tăng ngoại công 399 điểm.

Ưng Kích Trường Không: thời gian hồi 73 giây, trong phạm vi 5m gây sát thương lên 10 mục tiêu,tăng băng công 1989 điểm.
 

Băng Cơ Ngọc Cốt: phạm vi 15m,tăng kháng băng 28 điểm cho mục tiêu, kéo dài trong 28 phút.


Tiểu Vô Tướng Công - Thiên Sơn Bí Kíp Đệ Nhị Quyển

Phụng Vũ Cửu Thiên: thời gian hồi 28 giây, phạm vi tấn công 2m, tăng băng công 1353 điểm.

Bạch Câu Quá Khích: thời gian hồi 30 giây, tăng tốc độ di chuyển của bản thân 50%, kéo dài trong 14 giây.

Thiết Tỏa Hành Giang: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tấn công 2m, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái định thân, không thể di chuyển, nhưng vẫn sử dụng được kỹ năng.
 
Thập Diện Mai Phục: thời gian hồi 10 phút, vận khí 5 giây để thi triển. Trong phạm vi 7m, đưa 12 mục tiêu trong party (bao gồm cả bản thân) bước vào trạng thái ẩn thân, kéo dài trong 25 giây. Trong trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển giảm 50%, nếu bị tấn công hoặc sử dụng kỹ năng thì trạng thái ẩn thân sẽ tự động biến mất.
 


Quy Tức Công - Thiên Sơn Bí Kíp Đệ Tam Quyển

Kim Thiền Thoát Xác: thời gian hồi 120 giây, vận khí 3 giây để thi triển, đưa bản thân vào bước vàotrạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển giảm 50%, nếu bị tấn công hoặc sử dụng kỹ năng thì trạng thái ẩn thân sẽ tự động biến mất.

Di Hoa Tiếp Mộc: thời gian hồi 108 giây, tấn công gây phát nổ liên tục lên 4 mục tiêu xung quanh, gây sát thương 228 điểm, kéo dài trong 18 giây.

Lan Hoa Điểm Huyệt Thủ: thời gian hồi 102 giây, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phong huyệt, kéo dài trong 4 giây (kỹ năng này chỉ có thể sữ dụng khi bản thân đang trong trạng thái tàng hình).

Liễu Ám Hoa Minh: thời gian hồi 60 giây, vận khí 1 giây để thi triển, đưa mục tiêu bước vào trạng thái tàng hình, kéo dài trong46 giây, tốc độ di chuyển giảm 20%.

Thiên Sơn Dung Tuyết Công - Thiên Sơn Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

Ngưng Sương Giáp: kỹ năng bị động, tăng thêm 90% ngoại thủ cơ bản của trang bị.

Tuyết Hoa Lục Xuất: thời gian hồi 15 giây, phạm vi tấn công 2m, tăng ngoại công 21983 điểm, đồng thời có 26% xác suất tăng 4 điểm hội công cho bản thân, kéo dài trong 60 giây.

Dung Tuyết Thức: thời gian hồi 30 giây, vận khí 3 giây để thi triển. Đưa bản thân vào trạng thái phòng ngự của Thiên Sơn phái, giúp cho tốc độ hồi phục nộ khí tăng 30%, đồng thời tăng 180 điểm né tránh cho bản thân.

Đạp Tuyết Vô Ngân: thời gian hồi 30 giây, dịch chuyển tức thời đến một địa điểm trong phạm vi 20m,đồng thời ẩn thân trong 3 giây. Trong trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển giảm 50%, nếu bị tấn công hoặc sử dụng kỹ năng thì trạng thái ẩn thân sẽ tự động biến mất (kỹ năng này chỉ có thể thi triển khi ở trong trạng thái Dung Tuyết Thức).


Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - Thiên Sơn Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển

Sơ Ảnh Phiến: kỹ năng bị động, tăng thêm 90% ngoại công cơ bản của vũ khí quạt, khuyên.

Mai Hoa Tam Lộng: thời gian hồi15 giây, phạm vi tấn công 2m, tăng ngoại công 21983 điểm, đồng thời có 26% xác suất khiến kẻ địch rơi vào trạng thái cương ngạnh (đông cứng), tốc độ di chuyển giảm 40%, kéo dài trong 10 giây.

Chiết Mai Thức: thời gian hồi 30 giây,vận khí 3 giây để thi triển. Đưa bản thân vào trạng thái tấn công của Thiên Sơn phái, tăng 675 điểm chính xác cho bản thân.

Hàn Mai Nộ Phóng: thời gian hồi 30 giây, phạm vi tấn công 15m, tăng ngoại công 15703 điểm, đồng thời có 9% xác suất gây ra hiệu ứng đoạt mạng, lấy đi của kẻ địch 1 nửa lượng máu (kỹ năng này chỉ có thể thi triển khi ở trong trạng thái Chiết Mai Thức)


Thiên Sơn Lục Dương Chưởng - Thiên Sơn Bí Kíp Đệ Lục Quyển

Dương Ca Thiên Quân: thời gian hồi 15 giây, phạm vi tấn công 2m, gây 1512 điểm sát thương. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.

Dương Xuân Bạch Tuyết: thời gian hồi 25 giây, giúp bản thânhóa giải trạng thái thất minh, đồng thời miễn dịch với hiệu ứng thất minh trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.

Dương Quan Tam Điệp: tăng 100 điểm hội công cho bản thân, kéo dài trong 13 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 1000 điểm nộ khí của bản thân.

Bí Tịch Sinh Tử Phù

Đồng Sinh Cộng Tử: thời gian hồi 300 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 1790 điểm sát thương, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái phong huyệt, kéo dài trong 5 giây.
 
Hy vọng bài viết trên sẽ giúp quí bằng hữu am hiểu hơn về Thiên Sơn phái!
 
 
(Ken) - Nguồn forum.gate.vn
 
Bổn môn tổng quản kính bút!