Tin chi tiết

Một số kinh nghiệm về Nấu Nướng

Trong Thiên Long Bát Bộ phong phú nhất phải nói đến hệ thống nghề nghiệp, nó được thiết kế khá tinh xảo. Nếu đã làm nhiệm vụ bang bạn đã tự hỏi “Hoa sinh thang viên” là cái gì thế sao chưa từng nghe? Chỉ có vỏn vẹn mấy chữ “Có thể dùng kỹ năng nấu ăn để chế tạo” thật là mệt phải không? Tuy nhiên nghề nấu ăn có cái vui của nó và nó rất quan trọng vì nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như nhiệm vụ bang, môn phái và nhiệm vụ của NPC như nhiệm vụ của A Châu đều cần tới nó.

Để bắt đầu bạn đến chữ Tửu mỗi thành lớn để học. Nguyên liệu đầu vào của nghề nấu ăn là sản phẩm của nghề trồng trọt và câu cá. Bài viết này sẽ gồm 4 phần:
 
- Phần 1: Sản phẩm nấu ăn đi từ cá
 
- Phần 2: Cách bào chế tổng hợp
 
- Phần 3: Sản phẩm nấu ăn từ trồng trọt
 
- Phần 4: Cách bào chế ngũ cốc
 
 
Phần 1: Sản phẩm nấu ăn đi từ cá

1. Thức ăn sơ cấp chế từ câu cá:

 

Nếu bạn câu cá sơ cấp (tức là cá cấp 1, 2, 3) thì khi học nghề nấu ăn đã có sẵn như hình 1

Bạn dùng kỹ năng Sơ cấp thực tài sẽ chế ra Sơ cấp thực tài.
 

 

 
Sau đó dùng Sơ cấp phối phương tạp vật sẽ chế ra được sản phẩm nấu ăn. Thực phương “Sơ cấp phối phương tạp vật” và “Sơ cấp phối phương dạng ngũ cốc” sở hữu được ở chữ Tửu ở Đại lý
Những sản phẩm nấu ăn sơ cấp từ cá gồm có:
 
 
 

 

 
4 sản phẩm này lúc nào cũng có với xác suất thấp, để nâng tỉ lệ xuất hiện lên thì phải học kỹ năng dưỡng sinh. Nếu nấu ăn cấp 1 thì ngoài 4 sản phẩm trên (nội công, ngoại công, nội thủ, ngoại thủ) sẽ được 2 sản phẩm chính là:
 

 
Tương tự nấu cấp 2 thì ngoài 4 sản phẩm trên (nội công, ngoại công, nội thủ, ngoại thủ) và 2 sản phẩm cấp 1 thì có thêm:
 

 
Nấu cấp 3 thì ngoài 4 sản phẩm trên (nội công, ngoại công, nội thủ ,ngoại thủ) và 2 sản phẩm cấp 1, 2 sản phẩm cấp 2 thì có thêm:

 

2. Thức ăn trung cấp chế từ câu cá:

 

Tương tự như sơ cấp nhưng dùng kỹ năng Trung cấp thực tài và Trung cấp phối phương tạp vật sở hữu ở chữ Tửu thành Lạc Dương  tên là Phạm Thống ở (137,139) và chế cá cấp 4, 5, 6.

Sản phẩm gồm có:
 
 

 
 
4 sản phẩm này lúc nào cũng có với xác suất thấp, để nâng tỉ lệ xuất hiện lên thì phải học kỹ năng dưỡng sinh. Nấu ăn cấp 4 thì ngoài 4 sản phẩm trên (nội công, ngoại công, nội thủ, ngoại thủ) thì có thêm 2 sản phẩm chính cấp 4.
 

 
Tương tự như vậy với cấp 5 thì ngoài 4 sản phẩm trên (nội công, ngoại công, nội thủ ngoại thủ) và 2 sản phẩm cấp 4 thì có thêm 2 sản phẩm cấp 5.
 

 
Và cấp 6 thì có thêm:
 
 

 

 

 
 
3. Thức ăn cao cấp chế từ câu cá: Cá cấp 7, 8, 9, 10 được gia công bằng kỹ năng “cao cấp thực tài” và chế bằng kỹ năng “cao cấp phối phương tạp vật” sở hữu ở chữ Tửu Tô Châu. Những sản phẩm chế được:
 
 

 

 

 
 
4 sản phẩm này lúc nào cũng có với xác suất thấp, để nâng tỉ lệ xuất hiện lên thì phải học kỹ năng dưỡng sinh. Nấu ăn cấp 7 thì ngoài 4 sản phẩm trên (nội công, ngoại công, nội thủ, ngoại thủ) thì có thêm 2 sản phẩm chính cấp 7.
 
 

 
 
Tương tự như vậy với cấp 8 thì ngoài 4 sản phẩm trên (nội công, ngoại công, nội thủ ngoại thủ) và 2 sản phẩm cấp 7 thì có thêm 2 sản phẩm cấp 8.
 
 

 
 
Và cấp 9 thì có thêm:
 
 
 
 
 
 
Bổn môn tổng quản kính bút.