Tin chi tiết

Cách xây thành dành cho các bang chủ nhậm chức lần đầu tiên

Kính chào quý bằng hữu,


Thiên Long Bát Bộ có một hệ thống bang hội vô cùng lớn mạnh, ở đây bằng hữu có thể trực tiếp lĩnh hội sự phong phú đa dạng xây dựng THÀNH THỊ và xây dựng NGHỀ của cuộc sống Bang Hội trong khoảng thời gian ngắn nhất và sớm nhất.

 

 


Đối với 1 BANG HỘI mới thành lập và trong thời gian xây dựng từ NHA HUYỆN (thành cấp 1) lên TỬ CẤM THÀNH (thành cấp 5) cần lưu ý những điểm sau:


A . Xây Bang Hội và xây dựng Thành Thị thì Bang Chủ không nên nóng vội và hấp tấp, cần có 1 lực lượng nòng cốt và quyết tâm. LƯU Ý: cần ít nhất là 30 thành viên lực lượng nòng cốt (20 thành viên LV 3x, 4x làm nhiệm vụ các chử trong BANG và riêng 10 thành viên LV 1x làm nhiệm vụ chữ NHA).


B . Cần học full 5 nghề là Trồng Trọt, Khai Khoáng, Hái Dược, Nấu Ăn và Câu Cá, tất cả đều là nghề cấp 4 hoặc cấp 5, học và làm thông thạo để thăng cấp ở 3 thành thị lớn là Tô Châu, Lạc Dương và Đại Lý (nhằm để kiếm những nguyên liệu và vật phẩm cần thiết cho việc xậy dựng Bang dể dàng hơn).


C . Điều kiện xây dựng Thành Thị: yêu cầu phải hoàn thành 4 kiến trúc, có nhiều hình thức tùy thuộc Bang Chủ quyết định ý tưởng và công bố nhiệm vụ trong Bang Hội.

 

 


Ví Dụ: Hình thức làm nhiệm vụ kiến trúc trong Bang để có đủ điều kiện thăng cấp thành. Loại hình nhiệm vụ có nhiều cách làm như:


        1. Công Nhiệm vụ công trình + Binh Nhiệm vụ quốc phòng + Thư Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật + Thương Nhiệm vụ thị tập  (thương nghiệp) và Trường Nhiệm vụ khuếch trương.


        2. Công Nhiệm vụ công trình + Binh Nhiệm vụ quốc phòng + Thư Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật + Lật Nhiệm vụ phát triển (nông nghiệp) và Trường Nhiệm vụ khuếch trương.


        3. Công Nhiệm vụ công trình + Thương Nhiệm vụ thị tập (thương nghiệp) + Thư Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật + Lật Nhiệm vụ phát triển (nông nghiệp) và Trường Nhiệm vụ khuếch trương.


D. Các Bang Chủ chọn 4 kiến trúc xây dựng để thăng cấp thành. Ví dụ : Thành cấp 1 Nha Huyện để thăng lên thành cấp 2 Châu Nha làm nhiệm vụ đủ số điểm yêu cầu là:

 

 

 

- Bắt đầu xây Dựng các kiến trúc : THƯƠNG , LẬT , BINH , CÔNG nhiệm vụ công bố tại chữ NHA các kiến trúc được lên phần mới.

 

 


- Sau khi hoàn thành 4 kiến trúc (cấp 1) đã lên (cấp 2) . BANG CHỦ Up NHA HUYỆN lên CHÂU NHA (sau khi hoàn thành 100 nhiệm vụ tại chữ NHA thành sẽ lên cấp 2).

 

 

 

E. Xây thành cấp 5 trong thời gian sớm nhất:


- Vẫn là yêu cầu 4 kiến trúc nhưng BANG CHỦ không nên up các Kiến Trúc sớm khi vừa đúng đủ điểm yêu cầu được xây dựng lên cấp , cần tính đủ điểm từ thành cấp 1 (Nha Huyện) lên thành cấp 5 (Tử Cấm Thành) yêu cầu tất cả là bao nhiêu điểm và đáp ứng làm nhiệm vụ cho đủ điểm. (Tất cả Anh Em cố gắng làm nhiệm vụ cho đủ điểm, hoàn thành nhiệm vụ).


- Số điểm 4 kiến trúc lên cấp 4 và  lên Tử cấm Thành
.

 

 

 

 

- Sau khi đã đủ điểm như trên BANG CHỦ sẽ up thăng cấp từ kiến trúc lên cấp 4 rất dể và nhanh,và nhiệm vụ xây dựng tại chử NHA, khi các kiến trúc lên cấp 4 đến đây cần thêm 800 điểm khuyếch trương để BANG CHỦ úp Vương Cung (cấp 4) lên Tử Cấm Thành (cấp 5).

 

 

(còn tiếp)

 

------------------------

 

Trên đây là một số kinh nghiệm từ bằng hữu trantuantunet tại Diễn Đàn Thiên Long Bát Bộ, quý bằng hữu có thể tham khảo và bình luận thêm về vấn đề này tại đây.

 

Bổn môn tổng quản kính bút !