Tin chi tiết

Thay đổi hình thức đăng ký tài khoản GATE Passport

Kính chào quý bằng hữu,


Nhằm tạo sự đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng cho các bằng hữu khi tham gia các dịch vụ của FPT Online nói chung và Thiên Long Bát Bộ nói riêng, kể từ ngày 09/02/2010 hệ thống GATE Passport sẽ thay đổi cách khai báo tên tài khoản trong quá trình đăng ký tài khoản Gate Passport như sau:

 

 


- Cách khai báo cũ yêu cầu: [Tên tài khoản] @ [Dịch vụ mail] (Một địa chỉ email hoàn chỉnh)


Ví dụ : leonardo1133@yahoo.com (vừa là tên đăng nhập vừa là email của bằng hữu)


- Cách khai báo mới yêu cầu: [Tên tài khoản]


Ví dụ : Bằng hữu chỉ cần cung cấp thông tin leonardo1133 hoặc bất cứ tên/chuỗi ký tự nào mà bằng hữu thích và dễ nhớ.


Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu bằng hữu xác nhận lại địa chỉ email để lấy lại mật khẩu và bảo quản tài khoản như hình dưới đây.

 

 


Lưu ý : Tài khoản đăng ký hợp lệ bao gồm các ký tự a - z, 0 - 9. Hệ thống chấp nhận đăng nhập bằng user cũ (email) và user theo cách đăng ký mới.


Với cách đăng ký mới, bằng hữu sẽ đăng ký tài khoản nhanh chóng hơn đồng thời sẽ bảo mật tài khoản an toàn hơn. Đặc biệt đối với những bằng hữu sử dụng dịch vụ internet công cộng sẽ không phải gõ thông tin quá nhiều khi đăng ký Gate Passport.

 

-----------------------

 

Bổn môn tổng quản kính bút !