Tin chi tiết

Khóa/Mở tài khoản game qua tin nhắn SMS

Kính chào quý bằng hữu,


Nhằm hỗ trợ quý bằng hữu có thể bảo vệ tài khoản của mình một hiệu quả, tiện lợi và nhanh chóng mọi lúc mọi nơi trong quá trình chơi game Thiên Long Bát Bộ, nay bộ phận dịch vụ khách hàng xin cung cấp cho quý khách dịch vụ khóa mở và bảo vệ tài khoản thông qua tiện ích SMS của điện thoại. Để sử dụng đựợc dịch vụ, quý bằng hữu cần đăng ký thông tin sử dụng dịch vụ theo các bước sau:


A. Thông tin chung về dịch vụ:


  • Mỗi một tài khoản chỉ được đăng ký một số điện thọai di động sử dụng dịch vụ.


  • Khách hàng cần đăng ký, kích họat khi sử dụng dịch vụ.


  • Hiện tại áp dụng cho các tài khoản của game Thiên Long Bát Bộ.


  • Khách hàng có thể tự thay đổi số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ.


  • Ngoài ra để nâng cao khả năng bảo vệ tài khỏan của mình, khách hàng có thể đăng ký thêm gói dịch vụ sms cảnh báo khi có sự thay đổi mật khẩu tài khỏan cá nhân.


  • Các cú pháp SMS có liên quan đến dịch vụ:


    → Kích hoạt dịch vụ: PSP_KH _<tên tài khoản>_<mã kích hoạt> gửi 8300.


    → Đổi số điện thoại: PSP_DOI_<số điện thoại mới>_<tên tài khoản> gửi 8300.


    → Khóa: DONG_<mã game> gửi 8100.


    → Mở: MO_<mã game> gửi 8100.


    → Đăng ký gói dịch vụ tin nhắn chủ động: PSP_<tên tài khoản> gửi 8700.


    → Lưu ý: Dấu “_” là khoảng trắng.


B. Hướng dẫn cách ĐĂNG KÝ và KÍCH HOẠT dịch vụ khóa mở tài khoản bằng SMS


  • Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại website: https://pay.gate.vn/Business/AccountSMS/Default.aspx.


  • Đăng nhập tài khỏan PSP.

 

 

 


  • Nhập các thông tin yêu cầu của hệ thống và chọn “Thực hiện”

 

 

 


  • Khi đăng ký thành công dịch vụ hệ thống sẽ thông báo kết quả kèm theo “Mã kích họat” và cú pháp SMS hướng dẫn kích họat dịch vụ. Sau đó khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp như đã hướng dẫn:


PSP_KH_<tên tài khỏan>˽ <mã kích hoạt> gửi đến 8300

 

Trong đó

 

a/ “_“ : là khoảng trắng


b/ <tên tài khỏan>: Tên tài khoản Gate


c/ <mã kích hoạt>: Dãy 8 chữ số ngẫu nhiên do hệ thống cung cấp khi đăng ký dịch vụ

 

 

 


  • Ví dụ: PSP KH abc@yahoo.com xxxxxxx


  • Khi kích họat thành công dịch vụ quý khách sẽ nhận được thông tin trả về: “Quy khach da kich hoat dich vu khoa/mo tai khoan thanh cong. Cam on quy khach da su dung dich vu. “


 

C. Hướng dẫn cách KHÓA/MỞ tài khoản:

 

1. Để khóa tài khoản game, bằng hữu sọan tin nhắn sms có cú pháp sau:

 

DONG_<mã game> gửi đến 8100

 

Trong đó

 

a/ “_“: là khoảng trắng

 

b/ <mã game>: TL: của Game TLBB

 

  • Khi khóa tài khoản thành công sẽ nhận được tin nhắn sms có nội dung thông báo: “ Tk <ten tai khoan>da khoa thanh cong. Cam on quy khach da su dung dich vu “

 

  • Ví dụ: - Khóa game TLBB: DONG TL

 

 

 

2. Để mở khóa tài khoản game TLBB, bằng hữu sọan tin nhắn sms có cú pháp sau:

 

MO_<mã game> gửi đến 8100

 

 

Trong đó

 

a/ “_ “ : là khoảng trắng

 

b/ <mã game>: TL: của Game TLBB

 

  • Khi mở khóa tài khoản thành công khách hàng sẽ nhận được tin nhắn sms có nội dung thông báo: “ Tk <ten tai khoan>da mo thanh cong.Cam on quy khach da su dung dich vu"

 

  • Ví dụ: - Mở khóa game TLBB: MO TL

 

 


D. Hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ:

 

  • Do nhu cầu sử dụng điện thọai, khách hàng có thể thay đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ bảo vệ tài khỏan.

 

  • Lưu ý: Để được đổi qua số điện thoại mới sử dụng dịch vụ, khách hàng phải sử dụng đúng số điện thoại đã đăng ký dịch vụ trước đó và soạn tin nhắn sms theo cú pháp quy định.

 

  • Cú pháp tin nhắn thay đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ:

 

PSP_DOI_<số điện thoại mới>˽<tên tài khoản> gửi đến 8300

 

Trong đó

 

a/ “_ “ : là khoảng trắng

 

b/ <số điện thoại mới> : Số điện thoại mới đăng ký dịch vụ

 

c/ <tên tài khoản> : Tên tài khoản Gate

 

  • Ví dụ: PSP DOI 091xxxxxxx abc@yahoo.com
             

              Nếu thành công sẽ nhận được nội dung tin nhắn: “Ban da yeu cau thay doi so dien thoai. Ma kich hoat la 4FED7695. “

 


  • Sau khi nhận được nội dung tin nhắn như trên, bằng hữu dùng số điện thoại mới soạn tin nhắn với cú pháp (như bước 4 phần B trên) để kích hoạt:

 

PSP_KH_<tên tài khỏan>_<mã kích hoạt> gửi đến 8300

 

Trong đó

 

a/ “_ “ : là khoảng trắng

 

b/ <tên tài khỏan> : Tên tài khoản Gate

 

c/ <mã kích họat>: là mã đã được hệ thống tin nhắn trả về ở số máy điện thọai cũ trước đó.
E. Hướng dẫn sử dụng gói dịch vụ Cảnh Báo SMS:

 

 

 

 

  • Để tăng khả năng bảo vệ, cảnh báo khi có sự thay đổi mật khẩu tài khỏan, khách hàng có thể sử dụng thêm “Gói dịch vụ bảo vệ tài khỏan” bằng cách sọan tin nhắn với cú pháp:

 

PSP_<tên tài khoản> gửi đến 8700

 

Trong đó

 

a/ “_“ : là khoảng trắng

 

b/ <tên tài khỏan> : Tên tài khoản Gate

 

  • Ví dụ: PSP abc@yahoo.com

 

    → Nếu đăng ký gói dịch vụ này thành công khách hàng sẽ nhận được tin nhắn sms từ hệ thống có nội dung:  “ Quy khach da dang ky thanh cong "Goi dv bao ve tai khoan".TK cua QK co 15 tin. Cam on quy khach da su dung dich vu “

 

    → Khi có sự thay đổi mật khẩu tài khỏan, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn sms cảnh báo từ hệ thống gửi về số điện thọai đã đăng ký sử dụng dịch vụ với nội dung: “ Tai khoan cua quy khach vua duoc thay doi mat khau thanh cong vao luc 17/05/2012 18:44 PM “.

 

    → Khi khách hàng sử dụng hết hạn mức cho phép của gói dịch vụ hệ thống sẽ có tin cảnh báo: “ Goi dv bao ve tai khoan da het han muc.Su dung tiep dv quy khach vui long soan PSPgui 8700.Cam on quy khach da su dung dich vu “

 

 

  • Lưu ý:

 

    → Các trường hợp tin nhắn sai cú pháp, bị thất lạc hay chậm trễ do mạng viễn thông chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

 

    → Giá cước viễn thông đầu số dịch vụ tin nhắn SMS:

 

           * 8100: 1.000đ

           * 8300: 3.000đ

           * 8700: 15.000đ

 

FAQ

 

Câu 1: Mỗi số diện thoại có thể sử dụng cho bao nhiều tài khoản?

 

  • Đáp: để bảo mật tài khoản cũng như số điện thoại của người dùng, mỗi số điện thoại chỉ có thể đăng ký sử dụng cho 1 tài khoản duy nhất. Nếu bạn muốn đăng ký cho tài khoản khác, vui lòng dùng một số điện thoại mới.

 

Câu 2: Các trường hợp tin nhắn thông báo lỗi thường gặp khi sử dụng dịch vụ?

 

  • Đáp:

 

    → Du lieu khong hop le: bạn vui lòng kiểm tra lại phần tin nhắn của bạn nhập vào đã đúng chưa, tên tài khoản, các mã số kích hoạt , khoảng trắng… Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại.

 

    → So dien thoai nay khong dang ky dich vu. De duoc ho tro them dich vu vui long lien he 19006800: trường hợp này là do số điện thoại của bạn vừa sử dụng nhắn tin chưa được đăng ký sử dụng cho bất kỳ tài khoản gate nào, xin vui lòng vào trang dịch vụ SMS đăng ký sử dụng dịch vụ cho tài khoản gate của mình.

 

    → Tai khoan game cua ban khong ton tai: tài khoản gate của bạn chưa được kích hoạt game online tương ứng. Ví dụ: bạn muốn khóa game thiên long bát bộ, tài khoản gate của bạn trước đó phải kích hoạt game TLBB.

 

    → Ban nhan tin sai cu phap: Bạn vui lòng kiểm tra lại đầu số dịch vụ, cú pháp tin nhắn của bạn phải được gửi đến đúng đầu số dịch vụ quy định tương ứng.

 

    → Mobione: Cu phap khong hop le! : Tin nhắn của bạn gửi tới tổng đài có cú pháp không đúng, xin kiểm tra lại cú pháp tin nhắn của mình. Bạn có thể xem lại hướng dẫn, hoặc liên hệ 19006800 để được giải đáp cụ thể.

 

    → Tai khoan duoc khoa boi GM: trường hợp này tài khoản game của bạn đã bị nhà phát hành khóa trước đó, bạn sẽ không thể thực hiện thao tác khóa/mở cho tài khoản của mình..

 

Câu 3: Sử dụng dịch vụ bảo vệ tài khoản qua hệ thống SMS có từ bạc trên tài khoản gate hay không ?

 

  • Đáp: dịch vụ này chỉ trừ phí trên các đầu số dịch vụ, bạn sẽ không phải tốn bạc trong tài khoản gate để sử dụng dịch vụ.

 

Câu 4: các trường hợp nhắn tin bị báo lỗi thì có tính cước hay không?

 

  • Đáp: trừ tin nhắn lỗi Mobione: “Cu phap khong hop le!” thì các tin nhắn trả về khác đều bị nhà cung cấp viễn thông di động tính cước.

 

Câu 5: Trong quá trình đăng ký dịch vụ tôi bị quên/mất “Mã kích họat” thì phải làm sao để tiếp tục đăng ký dịch vụ ?

 

  • Đáp: Trường hợp này người dùng chỉ cần đăng nhập lại vào địa chỉ website cung cấp dịch vụ thì hệ thống sẽ tự động cung cấp “Mã kích họat” ngẫu nhiên mới .

 

Câu 6: “Gói dịch vụ bảo vệ tài khoản” là gì và hình thức họat động ra sao ?

 

  • Đáp:

 

    → Đây là gói dịch vụ dùng để cảnh báo đến các khách hàng khi có sự thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân thông qua kênh tin nhắn SMS.

 

    → Hình thức họat động: Người dùng có đăng ký sử dụng dịch vụ khóa/mở tài khỏan bằng SMS có thể mua thêm gói dịch vụ này thông qua việc soạn tin nhắn theo cú pháp quy định.

 

    → Sau khi mua thành công gói dịch vụ, người dùng sẽ được hệ thống cấp cho 15 tin nhắn, và mỗi lần có sự thay đổi mật khẩu của tài khỏan đăng ký sử dụng dịch vụ thì sẽ có 1 tin nhắn SMS từ hệ thống gửi cảnh báo người dùng.

 

Câu 7: Làm sao tôi biết mình đã sử dụng hết “Gói dịch vụ bảo vệ tài khỏan” ?

 

  • Đáp: Khi người dùng sử dụng hết “Gói dịch vụ bảo vệ tài khỏan”, hệ thống sẽ có 1 tin nhắn SMS tự động gửi về số điện thọai đăng ký dịch vụ thông báo tình trạng hiện tại của gói dịch vụ.

 

Câu 8: Tôi có thể sử dụng số điện thoại nước ngoài để đăng ký sử dụng dịch vụ này hay không ?

 

  • Đáp: Dịch vụ này chỉ áp dụng với các số điện thoại di động của các nhà mạng viễn thông Việt Nam mà thôi.

 

Câu 9: Nếu một nhân vật đang online mà chủ tài khoản sử dụng dịch vụ đóng tài khoản, vậy nhân vật đó có bị đá ra khỏi game không?

 

  • Đáp: Nhân vật đang online, dù có nhắn tin khóa tài khoản thì vẫn chơi được. Chỉ khi nào thoát game thì từ đó không thể đăng nhập vào game được.

 

Câu 10: Việc khóa mở tài khoản có hiệu lực ngay kể từ khi nhắn tin hay cần phải chờ đợi bao lâu?

 

  • Đáp: Hiệu lực của việc khóa/mở tài khoản sẽ diễn ra ngay sau khi tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

 

Bổn môn tổng quản kính bút!