Tin chi tiết

Tưng bừng sự kiện Bảo Thạch Hoàn Mỹ


Kính chào quý bằng hữu,


Từ ngày 23/09, Bổn Môn tổ chức sự kiện Bảo Thạch Hoàn Mỹ trên tất cả các cụm máy chủ với giải thưởng chính là vật phẩm quý giá nhất trên giang hồ hiện nay: Bảo Thạch Trác Khắc Phù, nhằm hỗ trợ tối đa cho quý bằng hữu trong quá trình khám phá và trải nghiệm Minh Tinh Thạch (bảo thạch thuộc tính kép).

 

 

Nhấn vào hình để tham khảo thêm thông tin về loại bảo thạch mới này

 


  • Bắt đầu: từ ngày 23/09/2013

 

  • Kết thúc: hết ngày 24/09/2013

 


 

  • Sự kiện dành cho tất cả anh hùng hào kiệt trên toàn máy chủ.

 

  • Mỗi ngày khi tiêu thụ KNB thông qua việc mua vật phẩm trong shop Nguyên Bảo không cố định, bằng hữu sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.

 

 

KNB Tiêu Thụ
Quà Tặng
Hình Ảnh

>= 32.000 và < 45.000
1 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)

10 Huyền Binh Thạch
1 Thần Nguyên Túy

>= 45.000 và < 65.000
2 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)
10 Huyền Binh Thạch
2 Thần Nguyên Túy

>= 65.000 và < 240.000
3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)
10 Huyền Binh Thạch
3 Thần Nguyên Túy
>= 240.000 và < 330.000 1 Trùng Lâu Triệu (cđ) hoặc
1 Trùng Lâu Quy (cđ)

3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)
>= 330.000 và < 510.000 1 Trùng Lâu Phản (cđ)
3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)
>= 510.000 và < 960.000 1 Trùng Lâu Giới hoặc
1 Trùng Lâu Ngọc

3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)
>= 960.000 và < 2.000.000 1 Trùng Lâu Liên
3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)
>=2.000.000 và < 2.500.000 1 Trùng Lâu Kiên (cđ)
3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)
>= 2.500.000
1 Trùng Lâu Đới
3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù (cđ)

 

 

Sau khi có thông báo kết quả đoạt giải, những tài khoản trúng giải Trùng Lâu Triệu (cđ) hoặc Trùng Lâu Quy (cđ), Trùng Lâu Giới hoặc Trùng Lâu Ngọc, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về địa chỉ email tlbbvn@fpt.com.vn để đăng ký nhận Trùng Lâu mà mình muốn, nội dung email cần thể hiện như sau:

 

  • Tiêu đề mail: Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện Bảo Thạch Hoàn Mỹ

 

  • Nội dung mail:

 

     → Tên tài khoản:

 

     → Tên cụm máy chủ:

 

     → Tên nhân vật:

 

     → ID nhân vật:

 

     → Trùng Lâu muốn nhận:

 

----------------------

 

Bảng chỉ số Minh Tinh Thạch sau khi ghép 

 

Cẩm nang Bảo Thạch Thuộc Tính Kép 

 

Bổn Môn tổng quản kính bút!