Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự - nơi ẩn giấu vô vàn bí mật và cất giữ những loại võ công tuyệt học của Trung Nguyên đang có nguy cơ bị xâm nhập vì mưu đồ thâm độc của những tên ác tăng cấu kết cùng ngụy quan trong triều đình. Nếu tuyệt học rơi vào tay chúng, giang hồ sẽ trở nên đại loạn. Nếu bằng hữu là hảo hán thực sự, hãy nhanh chóng lên đường viện trợ Thiếu Lâm vượt qua nạn kiếp này.  

 

 

 

 Do bị trấn áp tứ bề nên đệ tử Thiếu Lâm chỉ có thể xuất hiện trong những khoảng thời gian nhất định để dẫn lối đưa chưa vị anh hùng vào Tàng Kinh Các tiêu diệt ác tăng. Hằng ngày, các võ tăng sẽ xuất hiện tại Nhạn Nam, Tây Hồ và Nhĩ Hải vào các mốc thời gian sau: 10h45 - 11h15 ; 16h30 - 17h ; 21h30 - 22h ; 23h - 23h30.


  

 

 

Thế lực của ác tăng khá hùng mạnh nên khi tiến vào Tàng Kinh Các, các bằng hữu cần mang cấp độ 40 trở lên và phải lập tổ đội trên 3 người.

 

 

Ác tăng hung hãn... 

 

 

.... cùng thế lực hùng mạnh

  

 

   

Theo lời các tăng nhân, nếu bằng hữu giúp họ trấn giữ Tàng Kinh Các, các vị sẽ nhận được Bối Diệp Kinh Tàn Phiến - một bảo vật của Phật gia được cao tăng mang về từ Tây Thiên.

 

  

 

 

  ♦♦ Lưu ý: Thu thập đủ 40 Bối Diệp Kinh Tàn Phiến, bằng hữu hãy tìm đến Gia Cát Khổng Minh [194, 180] tại Lạc Dương để đổi lấy Bách Bảo Thư Hạp.

 

 


Hãy nhanh chóng thành lập tổ đội lên đường viện trợ Thiếu Lâm phái để thể hiện tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của các vị, đồng thời đây cũng là dịp hiếm có để các anh hùng khám phá những bí ẩn của các tuyệt học lợi hại ẩn chứa bên trong Tàng Kinh Các.