Thông tin

Download
Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium 4 (2.5 GHZ)
Memory 512 MB
VGA 128 MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 3.0 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
Download TLBB 3
FPT Online
TLBB_3.30_Full.exe http://download.gate.vn/tlbb/TLBB_3.30.0920_Full.exe
Kiểm tra MD5 bản Full f0c8c59551bbfb5509bc986c8b7c3b89
Ngày cập nhật 04/06/2014

Fshare
TLBB_3.30_Full.exe http://www.fshare.vn/file/XYR8JDIKLA/
Kiểm tra MD5 bản Full f0c8c59551bbfb5509bc986c8b7c3b89
Ngày cập nhật 04/06/2014
Yêu cầu hệ thống

» Yêu cầu máy phải cài DirectX 9.0c trở lên