Thông tin

Download
Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium 4 (2.5 GHZ)
Memory 512 MB
VGA 128 MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 3.0 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
Download TLBB 3
FPT Online
TLBB_3.35.0210_Full http://download.gate.vn/tlbb/TLBB_3.35.0210_Full.exe
Kiểm tra MD5 bản Full bf9e2e548acb8d3196f8f3f31ce7cf14
Ngày cập nhật 01/08/2014

Fshare
TLBB_3.35.0210_Full http://www.fshare.vn/file/TT6474KFVT/
Kiểm tra MD5 bản Full bf9e2e548acb8d3196f8f3f31ce7cf14
Ngày cập nhật 01/08/2014
Yêu cầu hệ thống

» Yêu cầu máy phải cài DirectX 9.0c trở lên